VISTA

VISTA

www.vista.sk

Kamenný obchod Kamenný obchod
Zľava 10 % na 9 prevádzkach
 • Zľava 10 % Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Zľava 10 % Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Zľava 10 % Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy
 • Zľava 10 % Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy
 • Pre uplatnenie zľavy zadajte EAN karty do mailovej objednávky.
 • Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy
www.vista.sk
VISTA

Licencovaná jazyková škola ponúka jazykové kurzy vo viacerých svetových jazykoch, tlmočnícke a prekladateľské služby. Naučte sa cudziu reč rýchlo a efektívne. VISTA vám zabezpečí komunikáciu priamo na hodine a precvičovanie všetkého nového ihneď pod supervíziou lektora. 

VISTA je slovenská jazyková škola, nevyčerpáva študenta ani lektora používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu. Precvičuje sa vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Študent na kurze hovorí cudzou rečou a používa nové poznatky v praxi. VISTA ako jedna z mála škôl disponuje špeciálnymi kurzami (International Negotiations, Special Sales Skills, Life and Institutions of English Speaking Countries, Legal English, Insurance English, Business English I, II, III a iné).

Licencovaná jazyková škola ponúka jazykové kurzy vo viacerých svetových jazykoch, tlmočnícke a prekladateľské služby. Naučte sa cudziu reč rýchlo a efektívne. VISTA vám zabezpečí komunikáciu priamo na hodine a precvičovanie všetkého nového ihneď pod supervíziou lektora. 

VISTA je slovenská jazyková škola, nevyčerpáva študenta ani lektora používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu. Precvičuje sa vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Študent na kurze hovorí cudzou rečou a používa nové poznatky v praxi. VISTA ako jedna z mála škôl disponuje špeciálnymi kurzami (International Negotiations, Special Sales Skills, Life and Institutions of English Speaking Countries, Legal English, Insurance English, Business English I, II, III a iné).

S vašou kartou Carte získate nasledujúce výhody

Kamenný obchod Kamenné prevádzky (9)


 • Zľava 10 % Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Zľava 10 % Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Zľava 10 % Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy
 • Zľava 10 % Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy
 • Pre uplatnenie zľavy zadajte EAN karty do mailovej objednávky.
 • Prekladateľské a Tlmočnícke služby
 • Vzdelávacie zariadenia, Školy a Kurzy